Important! în lunile IULIE și AUGUST 2024, funcționăm doar în zilele de LUNI, MARȚI și MIERCURI, ale fiecărei săptămâni.
Comenzile plasate în zilele de Joi și Vineri vor fi procesate începând cu următoarea zi de Luni.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

La momentul inregistrării ca membru/client pe site-ul e-Coloranti.ro, persoanei fizice (sau reprezentantului persoanei juridice) îi sunt solicitate urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa fizică, adresa de e-mail și numărul de telefon, cu scopul de a le putea fi livrate mărfurile pe care aceștia le achiziționează online de pe site-ul e-Coloranti.ro. Înregistrarea ca membru/client presupune acceptarea de către acesta a Termenilor și Condițiilor de Utilizare a acestui site.

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest site se supun prevederilor legale în vigoare privind confidențialitatea și protectia datelor cu caracter personal.

Toate informațiile furnizate de utilizatorii înregistrati sunt introduse folosind o conexiune securizată HTTPS (SSL) şi nu vor fi transmise către terțe părți (exceptie făcând transmiterea numelui, adresei de livrare și a numărului de telefon către curier); Datele personale ale clienților noștri sunt necesare pentru administrarea comenzii și prelucrarea ei în cele mai bune condiții (cuprinzând metodele de comunicare și livrarea), ele neputând constitui obiectul unei vânzari sau înstrăinări de orice fel către o terță societate; INGREDEX nu va folosi adresele de e-mail ale utilizatorilor pentru a trimite reclame și publicitate nesolicitate.

Membrii/clienții înregistrati au dreptul de a renunța în orice moment la această calitate și pot solicita ștergerea datelor cu caracter personal din baza de date a SC Ingredex SRL, fără a fi necesară nicio justificare. SC Ingredex SRL va șterge din baza de date toate datele persoanei fizice sau juridice înregistrate care solicită acest lucru în mod expres.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este in întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. În cazul accesării neautorizate a contului de către persoane terțe, din orice motive, compania noastră nu își asumă nicio responsabilitate fața de consectințele care pot apărea.

Ingredex SRL certifică faptul că îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal, fiind inscrisă în registrul de evidență a prelucrătorilor de date cu caracter personal sub nr. 34629.
Ingredex SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare;
Regulamentul intern de organizare și funcţionare al SC Ingredex SRL conține reglementări cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în cadrul instituţiei;
Personalul Ingredex SRL este instruit în ceea ce privește securitatea și confidenţialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate;
Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user și parolă;
Datele cu caracter personal nu vor fi înstrainate sub nicio formă terţelor persoane, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Conform cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679 / 2016 (GDPR), am actualizat politica INGREDEX SRL privind Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale (date legate de comenzile și tranzacțiile efectuate pe site-ul e-Coloranti.ro, date de identificare, date pe care ni le oferiți sau pe care le primim în virtutea legii sau a contractului, cu scopul de a vă putea livra produsele și serviciile prestate de către societatea noastră) - în general pentru furnizarea de bunuri și servicii, pentru a vă transmite, cu acordul dumneavoastră, detalii despre activitatea noastră, produsele și promoțiile noastre.
Prelucrarea datelor dumneavoastra personale are loc:
a) în vederea încheierii și executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor judecătorești.
b) pentru a respecta o obligație legală, inclusiv, dar fără a se limita la comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
c) în virtutea interesului nostru legitim, care include următoarele scopuri: asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video și acces în spațiile securizate ale INGREDEX SRL), identificarea clienților, detectarea și prevenirea potențialelor fraude, raportări interne sau către alte entități.
d) în baza consimțământului dumneavoastră pentru urmatoarele scopuri:
1) statistice interne, respectiv de marketing, newsletter, oferirea de produse și servicii.

2) prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter special prelucrate in conditiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile în vederea furnizării de bunuri și servicii.

Datele personale care sunt colectate si pastrate de catre INGREDEX SRL sunt:

Nume și prenume client, număr de telefon, adresa de facturare și/sau livrare client, cod poștal client, adresa de e-mail.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

• autoritățile statului (inclusiv dar fără a se limita la autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală, etc.), ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;
• furnizorii societății noastre, implicați în mod direct/indirect în furnizarea de servicii (ex. dezvoltatori de servicii IT etc.);
• instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, alte servicii autorizate.
De asemenea, vă informăm ca ne rezervam dreptul de a supraveghea video spatiul de activitate, în temeiul interesului legitim și al îndeplinirii obligației legale de monitorizare a accesului în incintă, în vederea asigurării securității persoanelor și a bunurilor, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Imaginile colectate sunt indispensabile pentru asigurarea scopului menționat. Imaginile sunt utilizate de operator și pot fi comunicate autorităților publice competente, în conditiile legii. Imaginile sunt stocate 30 de zile iar la împlinirea termenului, acestea sunt șterse automat.

Imaginile nu sunt transferate în străinatate sau către un alt operator, sunt stocate doar la sediul societății noastre. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea, operatorul va putea să vă limiteze accesul în spatiul firmei.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Spațiului Economic European

INGREDEX nu transferă datele personale catre alte companii aflate în exteriorul Spatiului Economic European.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum și ulterior, pe durata necesară executarii obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus, sau pe o perioadă de timp prevazută de dispozițiile legale, în conformitate cu politica noastră internă privind retenția datelor.
Dacă sunteți de acord cu prelucrarea în scop de marketing, datele personale colectate vor fi păstrate până cand ne veți informa cu privire la retragerea consimțământului acordat în acest scop.
Odată cu intrarea in vigoare a GDPR, în calitatea dvs. de client, aveți următoarele drepturi:

- Dreptul la informare și acces
Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, iar daca da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.
- Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte și puteți completa datele incomplete oricând veți considera necesar.
- „Dreptul de a fi uitat" sau dreptul la ștergere
Aveți dreptul, în condițiile legii, să ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal.
- Dreptul la restrictionare
Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
- Dreptul de a vă retrage consimțământul
Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.
- Dreptul la restricționarea prelucrării
Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.
- Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul să primiti datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, uzual și care poate fi identificat de aparate și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea noastră.
- Dreptul de opoziție
Aveți dreptul să vă opuneți oricând, față de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, în special în scop de marketing direct; puteți să solicitați să nu vă mai prelucram datele cu caracter personal în interesul nostru legitim. Dacă doriți să vă exercitați dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja incheiat.
Dreptul de a depune o plangere la noi și/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor - Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - www.dataprotection.ro
- Dreptul de a vă adresa justiției

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, o puteți face prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, înaintată către:
INGREDEX S.R.L., cu sediul social in București, Str. Despot Vodă, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11342/2013, având CUI RO32234476, telefon 0750 588 388, adresa de e-mail [email protected].
În cerere vă rugăm să menționati dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Vă rugăm să țineti cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine din partea dvs. Toate costurile privind expedierea prin poștă sau curierat a datelor solicitate, cade exclusiv în sarcina dumneavoastră.